Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Ing. Ladislav Blaškovič Bl Rozvrh
Riaditeľ
blaskovic.ladislav@gmail.com
 
 
RNDr. Alica Kusendová Ks Rozvrh
Zástupkyňa
akusendova@gmail.com
 
 
Ing. Anna Petroffová Pe Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Katarína Agnetová Ag Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
Vedie krúžok: Folkloristický krúžok
Vedie krúžok: Krúžok NJ - príprava na zahraničnú prax
 
 
Ing. Jana Baďurová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
Zástupca v triede: I. B
 
 
Mgr. Gabriela Benedikovičová Be Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Zástupca v triede: II. A
 
 
PaedDr. Peter Berlanský, PhD. Br Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Basketbal chlapci + dievčatá
Foto Mgr. Eva Bernátová Bn Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II. A VOŠ
Zástupca v triede: III. A VOŠ
 
 
Mgr. Silvia Burzalová Bz Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ján Ceperko Ce Rozvrh
Triedny učiteľ: V. C
 
 
Mgr. Jozefa Číšecká Čš Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Daniela Dalošová Dd Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Danková, PhD. Dk Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Branislav Dolinský Do Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Tatiana Drahovská Da Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I. D
Zástupca v triede: III. C
 
 
Mgr. Alexandra Drobná Dr Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
Zástupca v triede: III. A
 
 
Mgr. Milan Elčík El Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Baristika
 
 
Ing. Ľudmila Fialová Fi Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V. C
 
 
František Groman Go Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Gromanová Gm Učiteľka
 
 
Mgr. Elena Grúňová Gr Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Peter Janok Ja Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Diana Jánošíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Ing. Dana Jánošková Jk Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Kreatívne pečenie
 
 
Mgr. Jana Kamasová Km Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V. D
 
 
Mgr. Andrea Kolláriková Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
Zástupca v triede: I. C
Vedie krúžok: Príprava na olympiádu z AJ
kollarikova@atlas.sk
 
 
Mgr. Viera Kollárová Kv Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV. C
kol.viera@gmail.com
 
 
Mgr. Richard Kopál Kl Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Florbal
 
 
Mgr. Adriana Lányi Ln Učiteľka
 
 
Ing. Alena Lipková La Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV. D
 
 
Mgr. Zuzana Luknárová Lu Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Volejbal chlapci + dievčatá
 
 
Mgr. Lucia Mašková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Daniela Micháleková Md Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
Vedie krúžok: Čokoláda
Foto Ing. Ivan Miklovič Mi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Nataša Miksová Mn Rozvrh
Triedna učiteľka: V. D
 
 
PaedDr. Mária Mišániová Mm Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Orviská Or Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Dagmar Padošová Pd Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Žaneta Petrušková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. D
Zástupca v triede: III. B
 
 
Ing. Miriam Rajčanová Ra Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Mária Repíková Re Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Miroslava Rumanová Ru Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A VOŠ
Zástupca v triede: V. A
Vedie krúžok: Podnikateľské aktivity
 
 
Ing. Katarína Sedláková Sd Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
Zástupca v triede: V. B
Vedie krúžok: Krúžok carwing
 
 
Paula Schwarzbacherová Sw Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Barmanstvo
 
 
Ing. Elena Sklárová Sk Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Zástupca v triede: II. B
Vedie krúžok: Podnikanie v cestovnom ruchu
 
 
Armin Stenger St Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Šandriková Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
 
 
Ing. Silvia Šišková Šk Rozvrh
Triedna učiteľka: I. D
Zástupca v triede: IV. B
 
 
Mgr. Andrea Školková Šl Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Zuzana Španárová Šp Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. D
Vedie krúžok: Krúžok moderného pečenia
Vedie krúžok: Vizovické pečivo
 
 
Mgr. Dagmar Urbanová Ub Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II. D
 
 
PaedDr. Jaroslav Vašek Rozvrh
Triedny učiteľ: V. A
 
 
PhDr. Terézia Viečoreková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A VOŠ
Zástupca v triede: I. A
 
 
Ing. Erika Zelenayová Zy Rozvrh
Triedna učiteľka: III. D
 
 
PaedDr. Iveta Zelenayová Ze Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
Zástupca v triede: IV. A
 
 
Ing. Edita Žažová Ža Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II. C
Vedie krúžok: Matematické cvičenia

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018