Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Sklárová
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Drobná
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Agnetová
I. D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Silvia Šišková
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Zelenayová
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kolláriková
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Šandriková
II. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Žaneta Petrušková
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Baďurová
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Sedláková
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Danková, PhD.
III. D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Erika Zelenayová
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Benedikovičová
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Micháleková
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Diana Jánošíková
IV. D Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Zuzana Španárová
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jaroslav Vašek
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Danková, PhD.
V. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ján Ceperko
V. D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Nataša Miksová
II. A VOŠ Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Terézia Viečoreková
III. A VOŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miroslava Rumanová

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018