Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: II.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DIII.A VOŠI.BI.CI.DI.A
Triedny učiteľ: Mgr. Alexandra Drobná
Zástupca: Ing. Jana Baďurová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 22
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Paulína Bačová
3    Zuzana Drličková
4    Ema Dubravová
5    Katarína Dulovcová
6    Jakub Ďurica
8    Filip Foltýn
9    Klára Furková
10    Matej Gereg
11    Klaudia Grófová
12    Petra Hadnagyová
13    Beáta Jankovýchová
14    Lívia Joachimsthalová
15    Dávid Kubica
16    Olívia Lehotská
17    Laura Matúšková
18    Mária Medňanská
19    Sára Ondrejková
20    Adam Rychtárik
21    Samuel Pavel Strúčka
22    Jennifer Ševčíková
23    Denisa Škulecová
24    Samuel Šluch
25    Lenka Švehlová
26    Vanesa Trautenbergerová
27    Michaela Trpínová
29    Dominika Valápková
30    Alexandra Vargová
31    Marek Záhorák
32    Petra Izáková
33    Sofia Vrabčeková

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018