Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: II.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DIII.A VOŠI.BI.CI.DI.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Iveta Zelenayová
Zástupca: Mgr. Gabriela Benedikovičová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 20
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Barbora Ambrušová
3    Linda Bajzíková
4    Jennifer Banáková
5    Ema Bečková
6    Timea Čopová
7    Júlia Darážová
8    Denisa Fúsková
9    Peter Gnebus
10    Natália Horváthová
11    Martina Ješková
12    Katarína Kalamenová
14    Dominik Kožík
15    Kristína Kurovská
16    Karin Lovásová
17    Veronika Manová
18    Lýdia Mročová
19    Tatiana Pastorková
20    Monika Plandorová
21    Simona Plichtová
22    Christopher Salviany
23    David Sobota
24    Martin Strelec
25    Lívia Šebeňová
26    Jaroslav Šešera
27    Filip Šteffek
28    Kristína Švajlenová
29    Lukáš Turanský
30    Viktor Uhlík
31    Ronald Vnuk
32    Viktória Špendelová

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018