Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: II.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DIII.A VOŠI.BI.CI.DI.A
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Danková, PhD.
Zástupca: Mgr. Tatiana Drahovská
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 18
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Vladimíra Alakšová
2    Kristína Búzková
3    Zdena Čimborová
4    Adriana Ferancová
5    Matej Fodor
8    Denisa Holičková
9    Alžbeta Holíčková
10    Veronika Hollošová
11    Lívia Hruštíková
12    Katarína Husarovičová
13    Zuzana Chovančáková
14    Patrik Kovár
15    František Kucharík
16    Martin Kužlík
17    Laura Ladická
18    Erik Machovič
19    Simona Masáriková
20    Lenka Mäsiarová
21    Magdaléna Michalicová
22    Adam Minárech
23    Veronika Pašková
25    Jakub Rosecký
26    Matúš Rusko
27    Ema Slivková
28    Viviane Kerstin Terschawetz
29    Katarína Vymyslická
30    Lukáš Dlesk

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018