Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda V.C

Zoznamy žiakov: II.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DIII.A VOŠI.BI.CI.DI.A
Triedny učiteľ: Mgr. Diana Jánošíková
Zástupca: Mgr. Viera Kollárová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 19
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Barbara Ašverusová
2    Sabína Bieliková
3    Natália Brečková
4    Dávid Čapla
5    Dominik Fabian
6    Jana Gonová
7    Patrik Hlavenka
10    Henrieta Julínyová
11    Jakub Komárek
12    Bianka Kratochvílová
13    Diana Majerníková
14    Karin Margetínová
15    Nina Miškerníková
16    Bianka Paulovičová
17    Laura Pavlovičová
18    Agáta Pišková
20    Petra Sabová
21    Bianka Sedláková
22    Lujza Sigetová
23    Andrej Sloboda
25    Kristína Szerzödiová
26    Tomáš Šimanský
27    Natália Štefanovičová
29    Šimon Varsik
30    Barbora Zonová
31    Alica Rusnáková

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018