Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: II.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DIII.A VOŠI.BI.CI.DI.A
Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Benedikovičová
Zástupca: PaedDr. Iveta Zelenayová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 25
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Simona Bacharová
2    Andrea Bartošová
3    Michaela Bažíková
4    Alexandra Bednárová
5    Alexandra Bíla
6    Adriana Blašková
7    Zuzana Bodiová
10    Natália Hincová
11    Karin Janíčková
12    Karolína Jendreasová
13    Daniela Kadlecová
14    Marianna Kampošová
15    Terézia Knurovská
16    Svetlana Kováčová
17    Tomáš Masarik
18    Emma Masarovičová
19    Denis Maxian
20    Michaela Mesárošová
21    Nicol Mladá
22    Gabriela Nemčovská
23    Dominika Patayová
24    Kristína Patyiová
25    Laura Pavlovičová
26    Nina Pokrývková
27    Paulína Roháčková
28    Tímea Semanská
30    Sarah Sudovská
31    Michal Brestovanský

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018