Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda V. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DV. AV. BV. CV. DII. A VOŠIII. A VOŠ
Triedny učiteľ: Ján Ceperko
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kornélia Babicsková
4    Kristína Borisová
7    Natália Dedíková
8    Tamara Fúsková
9    Filip Gíret
10    Dominika Hrdinová
11    Barbora Kováčová
12    Frederika Lániková
13    Kristína Macová
14    Natália Machajová
15    Eva Mesárošová
16    Kristína Nagyová
17    Matúš Orihel
18    Lenka Pápayová
19    Laura Petrášová
21    Natália Rešková
22    Estera Rožičová
23    Diana Selecká
25    Marek Ščípa
27    Martin Toráč
28    Adam Vrábel

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2018