Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam tried › Trieda V. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DV. AV. BV. CV. DII. A VOŠIII. A VOŠ
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Danková, PhD.
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Miriam Arbetová
2    Alžbeta Bartalová
3    Paulína Bokorová
4    Kristína Borovská
5    Nicole Monika Budajová
6    Natália Fazekašová
7    Lucia Filková
8    Petra Gáliková
9    Viktória Garaiová
10    Paula Gestingerová
11    Michal Havalec
12    Adam Herman
13    Andrea Horváthová
15    Rastislav Majerník
16    Kristián Moravec
17    Paulína Rapantová
18    Denisa Rusnáková
19    Simona Schmidtová
20    Barbora Silná
21    Mário Stankovský
22    Kristína Šmondrková
23    Radoslava Štrbková
24    Terézia Valjentová
25    Dávid Vavrinec
27    Alexandra Žáková
28    Ľubica Siváková

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2018