Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Maturity › Rozpis triedy: V. C

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Kornélia Babicsková
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 10:15 10:30 10:45 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 07:15 07:45 08:15 212
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 12:10 12:30 12:50 Obersdorf
Anglický jazyk B1 29.5.2018 11:00 11:20 11:40 Den Haag
Kristína Borisová
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 10:30 10:45 11:00 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 07:45 08:15 08:45 212
Anglický jazyk B1 29.5.2018 10:40 11:00 11:20 Den Haag
Slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 13:10 13:30 13:50 Obersdorf
Natália Dedíková
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 10:45 11:00 11:15 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 08:15 08:45 09:15 212
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 13:50 14:10 14:30 Obersdorf
Anglický jazyk B1 29.5.2018 11:40 12:00 12:20 Den Haag
Tamara Fúsková
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 11:00 11:15 11:30 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 08:45 09:15 09:45 212
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 14:10 14:30 14:50 Obersdorf
Anglický jazyk B1 29.5.2018 13:10 13:30 13:50 Den Haag
Filip Gíret
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 11:15 11:30 11:45 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 11:20 11:50 12:20 212
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 14:30 14:50 15:10 Obersdorf
Anglický jazyk B1 29.5.2018 13:30 13:50 14:10 Den Haag
Dominika Hrdinová
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 11:30 11:45 12:00 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 10:20 10:50 11:20 212
Anglický jazyk B1 29.5.2018 13:50 14:10 14:30 Den Haag
Slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 10:00 10:20 10:40 Obersdorf
Barbora Kováčová
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 11:45 12:00 12:15 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 10:50 11:20 11:50 212
Anglický jazyk B1 29.5.2018 14:10 14:30 14:50 Den Haag
Slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 10:20 10:40 11:00 Obersdorf
Frederika Lániková
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 12:00 12:15 12:30 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 09:50 10:20 10:50 212
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 13:10 13:30 13:50 Obersdorf
Anglický jazyk B1 29.5.2018 14:30 14:50 15:10 Den Haag
Kristína Macová
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 13:30 13:45 14:00 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 12:45 13:15 13:45 212
Anglický jazyk B1 30.5.2018 07:40 08:00 08:20 Den Haag
Slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 11:00 11:20 11:40 Obersdorf
Natália Machajová
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 13:45 14:00 14:15 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 13:15 13:45 14:15 212
Anglický jazyk B1 30.5.2018 08:00 08:20 08:40 Den Haag
Slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 11:20 11:40 12:00 Obersdorf
Eva Mesárošová
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 14:00 14:15 14:30 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 13:45 14:15 14:45 212
Anglický jazyk B1 29.5.2018 10:20 10:40 11:00 Den Haag
Slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 13:50 14:10 14:30 Obersdorf
Francúzsky jazyk B1 30.5.2018 14:10 14:30 14:50 Paríž
Kristína Nagyová
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 14:15 14:30 14:45 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 14:15 14:45 15:15 212
Anglický jazyk B1 29.5.2018 11:20 11:40 12:00 Den Haag
Slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 14:10 14:30 14:50 Obersdorf
Matúš Orihel
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 14:30 14:45 15:00 213
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 14:45 15:15 15:45 212
Slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 12:30 12:50 13:10 Obersdorf
Anglický jazyk B1 30.5.2018 09:00 09:20 09:40 Den Haag
Lenka Pápayová
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 14:45 15:00 15:15 213
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 11:20 11:50 12:20 212
Slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 13:30 13:50 14:10 Obersdorf
Francúzsky jazyk B1 30.5.2018 13:50 14:10 14:30 Paríž
Laura Petrášová
Slovenský jazyk a literatúra  30.5.2010 10:40 11:00 11:20 Obersdorf
Praktická časť odbornej zložky  11.4.2018 08:15 08:30 08:45 213
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 10:20 10:50 11:20 212
Anglický jazyk B1 30.5.2018 08:20 08:40 09:00 Den Haag
Natália Rešková
Praktická časť odbornej zložky  11.4.2018 08:30 08:45 09:00 213
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 08:45 09:15 09:45 212
Anglický jazyk B1 30.5.2018 08:40 09:00 09:20 Den Haag
Slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 12:50 13:10 13:30 Obersdorf
Estera Rožičová
Praktická časť odbornej zložky  11.4.2018 08:45 09:00 09:15 213
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 09:50 10:20 10:50 212
Slovenský jazyk a literatúra  29.5.2018 12:50 13:10 13:30 Obersdorf
Anglický jazyk B1 30.5.2018 10:00 10:20 10:40 Den Haag
Diana Selecká
Praktická časť odbornej zložky  10.4.2018 15:00 15:15 15:30 213
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 13:30 13:50 14:10 Obersdorf
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 07:45 08:15 08:45 212
Anglický jazyk B2 29.5.2018 10:00 10:20 10:40 Den Haag
Marek Ščípa
Praktická časť odbornej zložky  11.4.2018 09:00 09:15 09:30 213
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 10:50 11:20 11:50 212
Anglický jazyk B1 30.5.2018 10:20 10:40 11:00 Den Haag
Slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 13:10 13:30 13:50 Obersdorf
Martin Toráč
Anglický jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Praktická časť odbornej zložky  11.4.2018 09:15 09:30 09:45 213
Adam Vrábel
Praktická časť odbornej zložky  11.4.2018 09:30 09:45 10:00 213
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 08:15 08:45 09:15 212
Nemecký jazyk B1 29.5.2018 11:40 12:00 12:20 Paríž
Anglický jazyk B1 30.5.2018 10:40 11:00 11:20 Den Haag
Slovenský jazyk a literatúra  30.5.2018 13:30 13:50 14:10 Obersdorf

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018