Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
II. A Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Zelenayová
II. B Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kolláriková
II. C Triedny učiteľ Mgr. Jana Šandriková
II. D Triedny učiteľ Mgr. Žaneta Petrušková
III. A Triedny učiteľ Ing. Jana Baďurová
III. B Triedny učiteľ Ing. Katarína Sedláková
III. C Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Drahovská
III. D Triedny učiteľ Mgr. Adriana Lányi
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Benedikovičová
IV. B Triedny učiteľ Ing. Daniela Micháleková
IV. C Triedny učiteľ Mgr. Diana Jánošíková
IV. D Triedny učiteľ Bc.Zuzana Španárová
V. A Triedny učiteľ PaedDr. Jaroslav Vašek
V. B Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Danková, PhD.
V. C Triedny učiteľ Ján Ceperko
V. D Triedny učiteľ Ing. Nataša Miksová
II. A VOŠ Triedny učiteľ PhDr. Terézia Viečoreková
III. A VOŠ Triedny učiteľ Ing. Miroslava Rumanová
I. A
I. B
I. C
I. D

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2017