Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
II.A Triedny učiteľ Ing. Elena Sklárová
II.B Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Drobná
II.C Triedny učiteľ Mgr. Katarína Agnetová
II.D Triedny učiteľ Ing. Silvia Šišková
III.A Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Zelenayová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kolláriková
III.C Triedny učiteľ Mgr. Jana Šandriková
III.D Triedny učiteľ Mgr. Žaneta Petrušková
IV.A Triedny učiteľ Ing. Jana Baďurová
IV.B Triedny učiteľ Ing. Katarína Sedláková
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Danková, PhD.
IV.D Triedny učiteľ Ing. Erika Zelenayová
V.A Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Benedikovičová
V.B Triedny učiteľ Ing. Daniela Micháleková
V.C Triedny učiteľ Mgr. Diana Jánošíková
V.D Triedny učiteľ Bc.Zuzana Španárová
III.A VOŠ Triedny učiteľ PhDr. Terézia Viečoreková
I.B
I.C
I.D
I.A

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018